Home

Oorsprong van de Stichting:
De Stichting is in april 2014 opgericht door M.C. Kleinjan-van Driel, A. Lancee en N. Belah, nadat M.C. Kleinjan-van Driel enkele sponsors had gezocht voor een aantal activiteiten waar de dr. A. van Voorthuysenschool ZMLK geen geld beschikbaar voor had.
• Slechts 20% van de vrijwillige ouderbijdrage binnen komt op de Dr. A. van Voorthuysenschool ZMLK.

De dr. A. van Voorthuysenschool ZMLK is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Alle kinderen die op deze school onderwijs krijgen hebben een geestelijke beperking. Te denken valt aan kinderen met het Syndroom van Down, kinderen die bij de geboorte zuurstoftekort hebben gehad, autistische kinderen etcetera. Alle kinderen hebben een lager IQ dan 60. Kinderen vanaf 4 jaar tot ongeveer 13 jaar bezoeken deze school. Als de kinderen 12 of 13 jaar zijn gaan zij naar het VSO en veelal naar VSO de Heerenwaard. Deze scholen vallen onder hetzelfde bestuur, maar hebben ieder een afzonderlijke financiële positie. De school is gebaseerd op openbare grondslag. De school is gevestigd in een ‘achterstandswijk’ in Rotterdam-Zuid. De kinderen komen uit Rotterdam en omliggende gemeenten, zoals onder andere Barendrecht, Rhoon, Poortugaal.

De Stichting stelt zich ten doel:
Het bevorderen van het leef- en leerklimaat van de leerlingen van de Dr. A. van Voorthuysenschool aan de Rollostraat 85b te 3084 PM Rotterdam, alsmede het ontwikkelen van de ruimtelijke omgeving van voornoemde school en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
• het vormen en instandhouden van een fonds ter bekostiging van de projecten die niet ten laste van de openbare kas van voornoemde school komen;
• alle andere wettige middelen die aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords.

ANBI
Vanaf haar oprichting is de Stichting in het bezit van een ANBI-status onder dossiernummer 91 231 (ANBI-verklaring)

Gegevens:
• Naam : Stichting Vrienden van Dr. A. van Voorthuysenschool ZMLK
• Postadres : Landjonker 74, 3171 HE, Poortugaal
• E-mailadres : info@vriendenvoorthuysenzmlk.nl
• Bankrekening : NL93 RABO 0187 4796 90
• RSIN/Fiscaal nummer : 8539.57.708 KvK : 60550341

Bestuur
• Voorzitter/penningmeester : Mw. M.C. Kleinjan-van Driel
• Secretaris : Mw. A.J. Lancee
• Bestuurslid : Mw. N. Belah

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.